Dentalna hygiena pre deti

Najčastejšou príčinou zlého chrupu u najmenších je neznalosť správnej techniky čistenia zubov, zlá životospráva s vysokým príjmov cukru, a nepravidelné návštevy u stomatológa a dentálnej hygieničky.

Ak naučíme naše deti správne čistiť zuby, majú veľkú šancu vyvarovať sa v dospelosti problémom, ktoré s nimi súvisia. A návštevy u stomatológa môžu byť len o absolvovaní preventívnych prehliadok. Veď základom zdravých zubov je ich dôkladné a správne čistenie.

Keď sa dieťa narodí má sterilnú dutinu ústnu. Prvým nádychom sa začínajú osídlovať baktérie až do veku troch rokov dieťaťa. V tomto období je treba zamedziť prenosu baktérií, ktoré spôsobujú kazivosť zubov - kariologickým, i tým ktoré spôsobujú parodontitídu - parodontologickým.

1. návšteva v zubnej ambulancii

Prvú návštevu dentálnej hygieničky môže dieťa absolvovať v sprievode rodiča už okolo 6. mesiaca života. Informácie o čistení úst dieťaťa po narodení podávame už budúcim mamičkám na konci tretieho semestra gravidity ( po kojení odporučíme navlhčenou gázou povytierať zvyšky mlieka pod vrchnou perou - do podvedomia dieťaťa sa tak dostane pocit čistých úst, mamičkám odporučíme neolizovať cumlík alebo lyžičku, nebozkávať dieťa na ústa aby sa zabránilo prenosu baktérií).

Návšteva je zameraná na oboznámenie dieťaťa s prostredím, aj na nácvik so zubnou kefkou (čistí rodič). Rodiča informujeme o dôležitosti správnych stravovacích návykov - nedosladzdovať nápoje ani jedlo, nezvykať deti na sladkosti pretože nemajú žiadnu výživovú hodnotu, sú len zdrojom energie.

Deti vo veku 3-11 rokov

3 - 5 ročné deti majú kompletne prerezaný chrup. Ciele našej prevencie sú zamerané na udržanie mliečneho chrupu - predchádzame tým strate opornej zóny a teda čeľustno-ortopedickej liečby, zabraňujeme zlozvykom vo výžive, rozvíjame manuálnu zručnosť pri čistení zubov. Deťom odstránime bakteriálny plak, motivujeme ich formou hry. Deti učíme vyplachovať. U detí s deštruovaným chrupom aplikujeme chlorhexídinové preparáty a odporúčime fluoridy.
6 ročným deťom sa ako prvý trvalý zub prerezáva trvalý molár (šestka). Je to najčastejšie pokazený i vytrhnutý zub. Rodičom poskytujeme informácie o riziku kazu v hlbokých ryhách a jamkách v stálej šestke, o prevencii pečatením týchto zubov - hlboké jamky a ryhy zalievame pečatidlom. Odporučíme i dočisťovanie zubov rodičmi a dohľad pri získavaní správnych stravovacích návykov..

Deti do 12 rokov

Deťom vo veku 12 rokov rastie druhý trvalý molár (sedmička). Našim cieľom je kontrola biofilmu za účelom úpravy mikrobiálnej flóry, čiže udržanie dobrej ústnej hygieny a zároveň zabráneniu rozmnožovania sa rizikových baktérií kazu. Pri hlbokých jamkách a ryhách odporúčame sedmičky zapečatiť. Deti učíme správnou technikou. Vysvetlíme im mechanizmus pôsobenia fluoridov (posilnenie skloviny pred kyselinami), upozorníme ich aj na častosť príjmu sladenýh potravín a nápojov. Potrebná je i komunikácia a spolupráca s rodičmi, pretože v tomto období adolescenti preberajú zodpovednosť sami za seba. 

Naše-Vaše deti:-)